STAROŽITNOSTI SE ZÁRUKOU

ZODIAK garantuje originalitu všech nabízených děl a plně odpovídá za jejich stáří, stav i původ. Kontrolujeme také databáze kradených uměleckých předmětů. V případě zájmu je možné ke každému dílu vypracovat znalecký posudek.