STAROŽITNOSTI S PŘÍBĚHEM

Starožitnosti, umělecké památky nebo sběratelské kuriozity jsou vždy spojené s určitým příběhem. Objednatelé, zhotovitelé, vlastníci, ale i okolnosti vzniku nebo užívání jsou střípky, které se snažíme u námi nabízených předmětů hledat a jejich novým majitelům tyto příběhy předat.

ZODIAK garantuje originalitu všech nabízených děl a plně odpovídá za jejich stáří, stav i původ. V případě zájmu je možné ke každému dílu vypracovat znalecký posudek.