KOMPLETNÍ PÉČE O STAROŽITNOSTI

Prodejem náš servis o starožitnosti nekončí. Pokud si to budete přát, zajistíme odborné restaurování, čištění, rámování, ale také pravidelnou údržbu.

ZODIAK  garantuje originalitu všech nabízených děl a plně odpovídá za jejich stáří, stav i původ. V případě zájmu je možné ke každému dílu vypracovat znalecký posudek.